[ Xuân Ất Mùi ] Chương trình vé xe miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên về quê ăn tết
[ Xuân Ất Mùi ] Chương trình vé xe miễn phí cho người lao động nghèo và sinh viên về quê ăn tết

(Thứ bảy, 28/02/2015)

Chương trình Vé Xe Miễn Phí Cho Người Lao Động Nghèo & Sinh Viên Về Quê Ăn Tết lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Đà Nẵng do Mạng...