Công ty Long Hiền đồng hành cùng bà con vùng lũ Quảng Bình - Hà Tĩnh
Công ty Long Hiền đồng hành cùng bà con vùng lũ Quảng Bình - Hà Tĩnh

Cơn lũ lụt lịch sử diễn ra tại 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh đã gây hậu quả nặng nề cho người dân các khu vực này. Với tinh thần tương thân tương ái – lá lành đùm lá...