Chương trình bình chọn và trao Danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2017 là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị nhằm phát huy vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Chương trình được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.

 

Top 50 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2017