Công ty Long Hiền đồng hành cùng bà con vùng lũ tại Trà My, Đại Lộc (Quảng Nam), Bình Sơn (Quảng Ngãi)

Trong tháng 11/2017, nước uống tinh khiết Aqua World thuộc Công ty Long Hiền đã cứu trợ kịp thời đến với bà con vùng lũ bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 12 (Damrey) tại các Huyện Trà My, Đại Lộc (Tỉnh Quảng Nam) và Bình Sơn (Tỉnh Quảng Ngãi).

 

Cầu mong bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống.

 

 

__

 

__

__

__

____

__

__

__

__

 

 

__

__